Alex Filipová

VÍCE O MNĚ

Tak asi jako každý, kdo se rozhodne pro práci v personalistice, jsem i já začala v personální agentuře.

Pak následovalo mnoho krásných let ve firemních HR :).
Věnovala jsem se téměř všem personálním odvětvím, a proto dnes, mohu sým obchodním partnerům nabídnout širokou škálu zkušeností ze všech personálních oblastí.

  • Výběr zaměstnanců, práce s psychodiagnostickými metodami a osobnostními dotazníky.

  • U vybraných kolegů (Talent pool/Key people) jsem se zaměřovala na rozvoj jejich manažerských schopností a osobnostního potenciálu.

  • Sestavovala a řídila jsem firemní benefitní programy.

  • Vedla jsem agendy jazykových výuk vč. získávání certifikací pro zaměstnance.

  • Zodpovídala jsem za rozpočty, spolupráci s dodavateli a reporting.

  • Řešila jsem i nastavování nových personálních systémů.

  • Pro každou firmu je důležité i dobře nastavené pravidelné hodnocení. A to jak s roční, projektové, nebo pomocí 360° zpětné vazby. Na základě kompetencí, cílů, či úkolů.

  • K mé práci patřilo i nastavování metod motivace, odměňování, řešení pracovně právních záležitostí, spolupráce se mzdovou účetní a v neposlední řadě i sestavování metodik, předpisů a řádů.

  • Měla jsem také možnost zapojit se do aktivit týkajících se firemních hodnot, sociální zodpovědnosti firem a prací s hendikepovanými kolegy.

A protože nejen prací živ je člověk, je potřeba občas uspořádat firemní sektání, večírek, teambuilding, jak kdo chce:) Tak i toho se umím chopit :)