Co to jsou vlastně ty kompetence?

Některé z vás už to určitě potkalo - nadřízený mluví o kompetencích, nebo dokonce kompetenčním modelu?
Víte co to kompetence jsou? No jo - vlastně tedy souhrn, postojů, hodnot, schopností, dovedností a vědomostí.  

Základní rozdělení je tedy toto:

  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní (ne komunikační - to je technika, prosím:) )
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské
  • kompetence pracovní


A jak to tedy je s tím kompetenčním modelem?  Velmi zjednodušeně se dá říci, že si ve firmě můžete stanovit, 
které kompetence jsou pro vás ty zásadní a sestavíte si jejich seznam a k němu - A TO JE VELMI DŮLEŽITÉ! - popis chování, které očekáváte. Tedy jak se má v chování daná kompetence projevovat.

Některé firmy dokonce postaví své hodnocení na kompetencích (management by competencies).
Nejste-li si však jisti touto disciplínou, nebo s ní teprve začínáte, vypilujte nejprve raději hodnocení na základě úkolů/cílů (management by objectives).

No a nebo si nechce poradit od nějakého zkušeného personalisty, nebo odborníka z personální oblasti.

Alex