PRO FIRMY
​• ​PERSONÁLNÍ SLUŽBY•

 • Personální audity
 • Interim - dočasný HR
 • Značka zaměstnavatele
 • Výběr zaměstnanců vč. výběrových a diagnostických metod
 • Adaptace, vzdělávání a rozvoj 

 • Odměňování, benefity a motivace

 • Nastavení hodnocení (dle úkolů, hodnot, kompetencí)

 • Určení skupiny klíčových zaměstnanců,
  či talentů

 • Správa osobních složek, pracovně právní dokumentace a poradenství 

 • Sestavení interních směrnic

 • Konzultace pro manažery, mediace 

PRO VÁS
• ​PORADENSTVÍ •

 • Poradenství od personalisty, který zná interní prostředí firem
 • Sestavení, či aktualizace životopisu, nebo vašeho profilu na LinkedIn

 • Příprava na pohovor, nebo osobní schůzku

 • Konzultace při hledání nového zaměstnání, nebo změny pracovní pozice

 • Příprava na pravidelné hodnocení, ať již jste šéf, nebo hodnocený zaměstnanec

 • Spolupráce s manažery při sestavení, či doplnění týmu

 • Pomoc a poradenství začínajícím personalistům

Můj cíl je zajištění kvalitních personálních služeb a poradenství, a to jak pro jednotlivce, tak pro firmy
Firmy, které nedisponují vlastním personálním oddělením, využívají mou práci externího personalisty dle své aktuální potřeby.
Působím také jako lektor začínajících manažerů, kteří si například staví tým, nebo hledají cestu jak lépe vycházet s nadřízeným.
Pomáhám také  začínajícím, nebo juniorním HR kolegům s odbornými úkoly i jejich rozvojem.