Jak se stát klíčovým zaměstnancem

Znamená to být nějakým způsobem pro firmu důležitý. Většina talentovaných klíčových zaměstnanců má velmi kladná hodnocení od svých nadřízených. Také dostávají důležité úkoly, dělají něco navíc a někdy působí jako zástupci vedoucích pracovníků.

Asi vás nyní napadne, jaký je rozdíl mezi tím být klíčovým člověkem a talentem?
Talentovaný zaměstnanec má potenciál, ale nemusí se stát klíčovým.
 Klíčový zaměstnanec může být specialista, mít zvláštní dovednosti, nebo znalosti, ale nemusí být talent.  Hodně záleží na možnostech a také přístupu firmy. A také přístupu nadřízeného. Občas se mi v praxi stalo, že si manažer vybral šikovného člověka, ale neměl zájem ho rozvíjet. Někdy z obavy, že mu takový člověk odejde jinam, nebo že ho přeskočí. 

Někdy firma uspořádá i tzv. AC - Assessment centrum, kde talenty, či potenciály odhalí. 
Doporučuji ale tuto seanci absolvovat se zkušenými lektory/personalisty/psychology, kteří mají praktické zkušenosti. Nikoliv teoretiky, kteří by si to chtěli vyzkoušet a jsou si jisti, že by je to moc bavilo. 
Pozor také na jednotlivé metody, které jsou v AC používány. Žádný test, (natož bez kontextu na náročnost pozice, prostředí a očekávání) nezměří přesně, zda budete úspěšně plnit úkoly, nebo shoříte  na prvním projektu. Hodně záleží na vaši schopnosti věci nevzdávat, brát neúspěchy s nadhledem, ale také na firemní kultuře, ostatních lidech v týmu a mnoha dalších faktorech. 

  • Klíčovým zaměstnancem jsou však pro firmy všichni zaměstnanci, kteří rozumí tomu co je cílem firmy a kam firma směřuje. Znají její firemní hodnoty a strategii. 
  • A naproti tomu firma chápe, že její zaměstnanci musí být do této hry zataženi. 

Chcete poradit jak se stát klíčovým člověkem, nebo jak ze svých kolegů klíčové zaměstnance udělat? Pak se nebojte mě oslovit! Budu se těšit.

Alex