• externí personalista •Mgr.
ALEXANDRA FILIPOVÁ
 


Každý člověk je jiný, 
k
aždý je originál.

Přesto můžeme v životě i v práci spolu ladit tak,
jako ladí barevné
pastelky v paletě.